Nyboda och Kvarnhjulet - kulturhistorisk miljö

Nyboda är ett historiskt namn som beskriver den plats där Nybodatorpet låg fram till 1960-talet. Då revs det för att ge plats åt det nya skolområdet.

Vy av Nybodatorpet. Runtom fanns bara åker- och ängsmarker.

Vy av Nybodatorpet från mitten av 1900-talet. Runtom fanns bara åker- och ängsmarker. Foto: Tyresö hembygdsförening

Nyboda torp

Torpet syns tydligt på Gabriel Bodings karta från 1748-1752 och placeringen motsvarar ungefär Nyboda skolas läge. Torpet låg vid Sämskmakarevägen som gick från nordväst över Myggdalsängarna ner mot Wättinge/Nyfors. Vägen hade i stort sett samma sträckning som Wättinge Gårdsväg har idag. Nybodatorpet tillhörde Tyresögodset innan det avstyckades på 1940-talet.

Nyboda skola

Nyboda skola byggdes som en typisk 1960-talsskola i rött tegel, stora fönsterpartier och låga paviljonger för de olika stadierna. Med ett vikande elevunderlag på 1990-talet beslöt man att slå ihop Nyboda skola och Forellskolan. Efter flera års ombyggnad öppnade den totalrenoverade skolan på nytt hösten 2012.

Röda tegelbyggnader i Nybodaområdet

Entré till Kulturcentrum Kvarnhjulets hus A, där bland annat Kulturskolan finns.

Nyboda blir Kvarnhjulet

Kulturcentrum Kvarnhjulet etablerades 2007 för att vara ett aktivitetsområde för kultur där gamla och unga kan mötas och verka. Kvarnhjulet huserar i några av Nyboda skolas gamla lokaler: hus A inrymmer Tyresö kulturskola och återvändarskolan, hus B föreningslokaler och hus C föreningslokaler och kommunens ungdomscafé Café Bonza. Namnet Kvarnhjulet är hämtat ur det som drivit kommunen framåt i många år: strömmarna, energin och mångfalden av verksamheter. Nyboda skola fick efter en omröstning behålla sitt namn.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 8 november 2021