Grändalen - kulturhistorisk miljö

De faluröda byggnaderna med öppna ängsmarker långt från annan bebyggelse ger en bild av torparmiljön på 1800-talet.

Röd stuga med äng framför

Grändalen "Övre" köptes av Tyresö kommun 2011. Taket är belagt med ålderdomliga enkupiga lertegel.

Grändalen 1941 med öppna marker och torpet i bakgrunden

Grändalen 1941. Denna gamla vägsträckning går ännu att hitta nordost om torpet, närmare bäcken. Foto: Bertil Lind

Två torp

Grändalen var dagsverkstorp under Rundemar från början av 1600-talet ända fram till förra sekelskiftet. På Bodings karta från 1750 syns de två ”Grandalstorpen” tydligt: Grändal Uppgård och Grändal Nedergård. I en bouppteckning från 1797 räknas torparens egendom upp: två kor, två får och en galtgris.

Överföll fadern

Under 1850-talet blev en torpare straffad ”vid vatten och bröd för faders öferfallande”. Han fick 20 dagars fängelse.

Nya ägare

När Tyresö gods marker avyttrades i början av 1900-talet köptes Uppgården av Stockholms stad och har under många år varit uthyrt som sommarställe. Tyresö kommun köpte torpet 2011. Nedergården köptes av en privatperson.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 17 maj 2022