Brevikshalvön - kulturhistorisk miljö

Brevikshalvön är ett namn som har många definitioner. Här används det om den långa landtunga som sträcker sig från Tyresö slottsområde och nästan en mil åt sydost. Länge var Brevikshalvön ganska glest bebyggd, men detta faktum ändras nu med stormsteg.

Säljägare på skäret

Efter istiden för ungefär 10 000 år sedan stack bara ett skär upp ur havet, långt från fastlandet. Skäret besöktes av säljägare som behövde laga ett mål mat och vila från en lång paddling i skinnkanot. De lämnade efter sig lite kvartsavslag, bland annat. Det skäret är nu Telegrafbergets topp och under 2000-talet har spännande fynd gjorts som berättar om de allra äldsta besökarna i Tyresö.

Om stenåldersjägare på Södertörn Länk till annan webbplats.

Medeltida gårdar

Från medeltiden fram till 1930 låg halvön under tyresögodset, befolkad av dem som levde på några små gårdar: Dyvik, Ällmora, Trinntorp, Brevik. Här fanns också ett stort tegelbruk.

Sommarnöjet i skärgården

Under 1900-talets början byggdes Breviks villasamhälle, stora sommarvillor åt välbeställda familjer som ville fly innerstaden. Det finns många berättelser om dem och många andra samtida tyresöpersonligheter i boken Brevikshalvön – i skuggan av en markis. Den hittar du bland Böcker om Tyresö.

På 1930-talet började tomter styckas av för sommarstugor, en utveckling som fortsatte i många år i hela skärgårdsbygden.

Sedan 1990-talet har många nya familjer sökt sig till halvöns natursköna läge och under 2000-talet sker ganska stora förändringar med detaljplaneläggning, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, utbyggnad av service med mera.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 23 januari 2020