Brevikshalvön - kulturhistorisk miljö

Brevikshalvön är ett namn som har många definitioner. Här används det om den långa landtunga som sträcker sig från Tyresö slottsområde och nästan en mil åt sydost. Länge var Brevikshalvön ganska glest bebyggd och till största delen bebyggd med fritidshus. Sedan 1990-talet har många familjer flyttat hit permanent och samhällsservicen byggs ut. Läs gärna boken Brevikshalvön - i skuggan av en markis.

Äng med Dyviks gård i bakgrunden

Dalgången mot Dyviks gård i ett ålderdomligt kulturlandskap.

Säljägare på skäret

Efter istiden för ungefär 10 000 år sedan stack bara ett skär upp ur havet, långt från fastlandet. Skäret besöktes av säljägare som behövde laga ett mål mat och vila från en lång paddling i skinnkanot. De lämnade efter sig lite kvartsavslag, bland annat. Det skäret är nu Telegrafbergets topp och under 2000-talet har spännande fynd gjorts som berättar om de allra äldsta besökarna i Tyresö.

Om stenåldersjägare på Södertörn Länk till annan webbplats.

Medeltida gårdar

Från medeltiden fram till 1930 låg halvön under tyresögodset, befolkad av dem som levde på några små gårdar: Dyvik, Ällmora, Trinntorp, Brevik. Här fanns också ett stort tegelbruk.

En bit av en gammal karta från 1700-talet

På Gabriel Bodings karta från ca 1750 ser du de gårdar och torp som fanns vid den tiden. Under texten Finnborg låg Tegelbruket.

Sommarnöjet i skärgården

Under 1900-talets början byggdes Breviks villasamhälle, stora sommarvillor åt välbeställda familjer som ville fly innerstaden. Det finns många berättelser om dem och många andra samtida tyresöpersonligheter i boken Brevikshalvön – i skuggan av en markis. Den hittar du bland Böcker om Tyresö.

Svartvitt foto på ett fritidshus från 1940-talet.

Fritidshuset Tolvekarna byggdes som ett typhus i området Nytorp-Tegelbruket tillsammans med en rad andra hus under utställningen "Det moderna sommarhemmet" 1935. Huset övertogs av designern Estrid Ericsson som ägde det i många år. Foto: Svenskt Tenn.

På 1930-talet började tomter styckas av för sommarstugor, en utveckling som fortsatte i många år i hela skärgårdsbygden.

Sedan 1990-talet har många nya familjer sökt sig till halvöns natursköna läge och under 2000-talet sker ganska stora förändringar med detaljplaneläggning, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, utbyggnad av service med mera.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 14 juni 2022