Karlberg och fornborgen - kulturhistorisk miljö

Karlberg är namnet på ett torp i skogen söder om sjön Tyresö-Flaten med en unikt välbevarad torpmiljö; ett timrat torp med tillhörande ekonomibyggnader på ett ganska ensligt läge i skogen. I sluttningen intill har det funnits en liten åker. På berget vid sjön ligger dessutom en så kallad fornborg eller hägnat berg.

En röd, timrad stuga med vita snickerier och tegeltak

Karlbergs torp har ännu synligt timmer i fasaden, ett välhållet tak av ålderdomligt enkupigt lertegel och eleganta lövsågerier. Foto: Lena Guthe

Det högsta torpet

Kring namnet Karlberg finns oklarheter; kanske var det från början "det kala berget" som avsågs? Torpet kom till någon gång efter 1750 och kallades från början Högstatorp. Torparen var skyldig att göra dagsverken på Rundmars gård som i sin tur tillhörde det stora Tyresögodset. Förutom att arbeta i jordbruket skulle torparen se till att hålla alla sina byggnader med tegeltak och underhålla vissa stycken av landsvägen.

Jordkällare på gråstensgrund

Jordkällaren är dåtidens kylskåp och håller jämn temperatur. Foto: Lena Guthe

Torparens hårda liv

När torparen på 1880-talet föll ner från ett träd och skadades så svårt att han dog, fick hans änka ta över arbetet med hjälp av de fem barnen, vilket förstås var ett hårt slit. Den äldste sonen var inte i skolan särskilt mycket, vilket antagligen berodde på att de enligt kontraktet var tvungna att göra "52 mansdagsverken sommartid och 52 mansdagsverken vintertid samt 66 hjondagsverken". Om de inte klarade det fick de betala arrendet (hyran) i pengar istället. Vid 1800-talets slut fanns en skola vid Nyfors.

Röd lada med svart tak i skogsbrynet

En lada hör alltid till torpmiljön. Foto: Lena Guthe

Fynd från bronsåldern

Den siste torparen brukade torpet mellan 1914-1939 och arbetade sedan på Uddby gård. Han hittade en liten holkyxa från bronsåldern på området. Det avslöjar att människor rört sig området långt före det stora godsets tid.

Det heliga berget

Nordost om Karlberg, alldeles vid sjön, ligger ett berg som kallas för fornborg. Den har troligen haft betydelse redan under bronsåldern. En fornborg kunde ha flera funktioner: ett ställe att fly till i orostider där det gick att belägra sig en period eller en plats för olika heliga ritualer. De kallas då hägnade berg. Detta berg skulle kunna ingå i det system av rösen och markeringar i landskapet som finns utmed hela sjösystemet Tyresöån, dit man ju lätt kunde paddla från Saltsjön vid den tiden. Var de punkter i övergången mellan olika geografiska eller mentala landskap? Eller övergången mellan himlen och jorden?

Utsnitt från Naturkartan som visar var fornborgen ligger

Utsnitt från Naturkartan som visar var fornborgen ligger

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 12 december 2023