Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Krusboda - kulturhistorisk miljö

Krusboda byggdes 1969–1974 som ett av Sveriges största grupphusområden med höga sociala ambitioner som handlade om att underlätta möten mellan människor.

En social labyrint

När Krusboda byggdes var den stora inflyttningsvågen till Bollmora på 1960-talet redan i full gång. Nu tillkom 1 400 bostäder i form av radhus, atriumhus och friliggande villor. Krusboda blev ett alternativ till de stora höghusen och befolkades av unga barnfamiljer, som kunde låta barnen springa på de labyrintliknande gågatorna utan att riskera att bli påkörda. Bilen parkerades i de stora garagelängorna i områdets utkant. Denna planering har lockat barnfamiljer även under senare år.

Småskalig variation

Redan från början fick fasaderna lite olika utseenden och olika färgsättning för att skapa en småskalig miljö runt de små torgen och lekplatserna. Efter närmare femtio år har husen fått en alltmer individuell prägel och nu diskuteras frågan om det kan vara värdefullt att bevara ett stråk av bebyggelse som inte får förändras; en kulturminnesmärkning.

Krusboda torp

Området var tidigare obebyggt. Krusboda var ett torp som låg utmed den nuvarande Wättinge gårdsväg. Det byggdes på 1600-talet som klockarebostad och blev sedan dagsverkstorp under tyresögodset. Torpet monterades ner 1971 och enligt hörsägen packades det undan någonstans i syfte att återuppföras.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Upp