Tyresö slott och park - kulturhistorisk miljö

Tyresö slott och park är en välbevarad kulturhistorisk miljö av riksintresse och rymmer många berättelser från flera olika århundranden. Området ägs av Nordiska museet sedan 1930, då den siste godsherren dog, godset splittrades och hela anläggningen donerades till museet.

Tyresö slott sett från Follbrinksströmmen

Tyresö slott sett från Follbrinksströmmen. Foto: Bengt Elmerstad

Störst i trakten

Godset Tyresö – eller Thyrisedhe – fanns redan på medeltiden och var på 1300-talet ett av stockholmstraktens största gods. Den nuvarande slottsanläggningen uppfördes i början av 1600-talet på beställning av en av rikets främsta män, riksdrotsen Gabriel Oxenstierna. Slottet stod klart 1636 och kyrkan invigdes med slottsherrens egen begravning 1641.

Gravyr som föreställer Tyresö slott och kyrka på 1600-talet

Gravyr som föreställer Tyresö slott och kyrka på 1600-talet, utförd av Eric Dahlberg för praktverket Suecia Antiqua et hodierna.

1700-talet och rokoko

Under 1700-talet genomgick slottet stora förändringar under riksråd Carl Fredrik Scheffers, en adelsman med många intressen. Tyresö blir ett ljust rokokosslott och den strama barockparken förvandlades till en romantisk engelsk park, en av de första i landet.

Akvarell av Tyresö slott och kyrka på 1780-talet i grå och gröna toner

Akvarell av Elias Martin över Tyresö slott och kyrka på 1780-talet..

Familjen Lagergrens tid

1892 köptes godset av Caroline och Claes Lagergren. Caroline var en välbärgad amerikanska och Claes hade den ovanliga titeln markis som han hade fått av påven i Rom. Markisen anlitade den kände arkitekten Isak Gustaf Clason för att återställa slottet till ett praktfullt utseende med tinnar och torn. Jordbruksbyggnaderna mot sjösidan revs för att ge plats åt trädgårdsanläggningar och på landsidan uppfördes nya arbetarbostäder, stallar och ekonomibyggnader.

Vykort av Tyresö slott vid förra sekelskiftet. Flyglarna är bara en våning höga.

Vykort av Tyresö slott vid förra sekelskiftet. Flyglarna är bara en våning höga.

Donationen

När markisen dog 1930 hade han låtit avstycka själva slottet och parken som då donerades till Nordiska museet för att bevaras som ett dokument över svensk historia. Hans andra fru, Mary Moore Lagergren, lämnade en summa pengar till underhållet. Sönerna fick ärva marken som tillhörde det stora godset, en yta ungefär så stor som Tyresö kommun idag.

Mångas historia

Sedan 1932 visas slottet för allmänheten och är bevarat i stort sett som familjen lämnade det, ett högreståndshem från förra sekelskiftet. På senare år har mer kunskap om kvinnornas och tjänstefolkets liv tagits fram och exponerats.

Parallellt med godsets historia löper en lång och spännande industrihistoria som har varit viktig för bygden fram till 1900-talet. Läs mer i boken Tre Strömmar av Jan-Bertil Schnell.

Läs mer om Tyresö slottspark på en egen sida.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 20 juli 2023