Lilla Tyresö – kulturhistorisk miljö

Lilla Tyresö är idag en grupp byggnader på en rofylld plats, alldeles intill Tyresö slott. Här finns grunderna till det medeltida Tyresö och en hel del rester av av tiden från industriepoken vid strömmen. Ofta kallas området Prinsvillan efter Prins Eugens vistelse här vid förra sekelskiftet. Sedan många år drivs ett vandrarhem på platsen.

Lilla Tyresö, vit byggnad med gröna och röda snickerier

Prinsvillan, mot sjösidan. Den rektangelformiga grunden från det äldre Tyresöhus går ännu att se i gräsmattan.

En liten ö

Vid medeltidens början, på 1200-talet, var Lilla Tyresö en vattenomfluten holme längst inne i Kalvfjärden – ett ganska strategiskt bra läge för att ha kontroll över vattenvägarna innanför. Man kan tänka sig att den höga kullen var en bra utkikspunkt och det kan ha funnits något slags utkikstorn här.

Medeltida byggnad med trappgavlar

Tyresöhus, som troligen byggdes här på 1400-talet, hade sannolikt många likheter med Grönsöö vid Mälaren, där ett medeltida stenhus finns bevarat.

Riddare i Tyresö

I skrivna handlingar som nämner Tyresö för första gången på 1300-talet får vi reda på att det ingår i ett större gods. På 1400-talet ägde riddaren Gregers Mattson Lillie Tyresö och det var förmodligen han som uppförde det stenhus som du kan se spåren av i gräsmattan på sjösidan av Prinsvillan. Ända fram till 1600-talets början var det här huvudbyggnaden till godset låg.

Utgrävd grund från Tyresöhus 1934

Den utgrävda grunden av Tyresöhus år 1934, sett från Prinsvillan.

Nytt slott – nytt läge

När adeln i stormaktstidens Sverige började bygga nya slottsanläggningar hade idealen skiftat och den gamla gården ansågs helt omodern och var delvis brandhärjad. Det nya slottet byggdes på sin nuvarande plats och byggnaderna på Lilla Tyresö användes bland annat som arbetarbostäder för de små industrierna som växte upp vid Follbrinksströmmen. Mer om industrierna kan du läsa i boken Tre strömmar.

Bit av äldre, färglagd karta över Lilla Tyresö

Utsnitt av karta från 1796-1802 av Jeremias Lifman. Här syns en grupp byggnader på området Lilla Tyresö och vid Follbrinksströmmen. Av dem finns bara Lakejvillan kvar.

Gul, äldre träbyggnad med rött tegeltak

Lakejvillan är den äldsta byggnaden på Lilla Tyresö och byggdes på 1700-talet.

Godsherrens lakejer

Äldst av de nuvarande byggnaderna på Lilla Tyresö är den låga gula huset väster om gårdsplanen, kallat Lakejvillan eftersom den siste godsägarens lakejer bodde här. Den vita byggnaden på östra sidan kallas Prinsvillan eftersom Prins Eugen tillbringade en rad somrar här vid förra sekelskiftet. Byggnaden i fonden av gårdsplanen är nybyggd och kallas Handelsboden och är uppförd med en äldre byggnad som innehöll handelsbod som förebild. Här kunde Tyresöborna handla sådant de inte producerade själva; socker, salt, fotogen med mera.

Mer om Prins Eugen och konstnärskolonin som omgav honom kan du läsa under egen rubrik bland de kulturhistoriska miljöerna.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 13 december 2023