Lilla Tyresö – kulturhistorisk miljö

Lilla Tyresö är idag den idylliska platsen för ett vandrarhem bestående av flera byggnader, alldeles intill Tyresö slott. Kring denna plats finns mycket spännande historia, där det mesta har utspelat sig innan det nuvarande Tyresö slott fanns.

En liten ö

Vid medeltidens början, på 1200-talet, var Lilla Tyresö en vattenomfluten holme längst inne i Kalvfjärden – ett ganska strategiskt bra läge för att ha kontroll över vattenvägarna innanför. Man kan tänka sig att den höga kullen var en bra utkikspunkt och det kan ha funnits något slags utkikstorn här.

Riddare i Tyresö

I skrivna handlingar som nämner Tyresö för första gången på 1300-talet får vi reda på att det ingår i ett större gods. På 1400-talet ägde riddaren Gregers Mattson Lillie Tyresö och det var förmodligen han som uppförde det stenhus som du kan se spåren av i gräsmattan på sjösidan av Prinsvillan. Ända fram till 1600-talets början var det här huvudbyggnaden till godset låg.

Nytt slott – nytt läge

När adeln i stormaktstidens Sverige började bygga nya slottsanläggningar hade idealen skiftat och den gamla gården ansågs helt omodern. Det nya slottet byggdes på sin nuvarande plats och byggnaderna på Lilla Tyresö användes bland annat som arbetarbostäder för de små industrierna som växte upp vid Follbrinksströmmen. Mer om industrierna kan du läsa i boken Tre strömmar.

Godsherrens lakejer

Äldst av de nuvarande byggnaderna på Lilla Tyresö är den låga gula huset väster om gårdsplanen, kallat Lakejvillan eftersom den siste godsägarens lakejer bodde här. Den vita byggnaden på östra sidan kallas Prinsvillan eftersom Prins Eugen tillbringade en rad somrar här vid förra sekelskiftet. Byggnaden i fonden av gårdsplanen är nybyggd och kallas Handelsboden och är uppförd med en äldre byggnad som innehöll handelsbod som förebild.

Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 20 september 2021