Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Stödboende

Personer med missbruksproblem kan beviljas stödboende i olika former. Boendet är ett individuellt prövat bistånd enligt socialtjänstlagen. Tala med din handläggare på vuxenenheten för mer information.

Källan 1 och 2

Källan 1 är ett stödboende för bostadslösa vuxna med beroendeproblematik. Källan 1 har 12 platser. Källan 2 ligger i anslutning till Källan 1, och består av 8 minilägenheter och fungerar som ett trappsteg ut från Källan 1, till ett mer självständigt boende.

Boende på Källan är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. För att söka hjälp till boende på Källan ska man vända sig till vuxenenheten som utreder behovet och beslutar om plats på Källan. Källan drivs av Attendo på uppdrag från Tyresö kommun.

För mer information kontakta vuxenenheten eller Susanne Cavallius som är verksamhetschef för Källan.

Kontakt

Verksamhetschef: Susanne Cavallius, 076-611 4318,  susanne.cavallius@attendo.se
Besöksadress: Wättinge gårdsväg 1
Postadress: 135 40 Tyresö

Hästskon

Förvaltningen för liv och hälsa kan erbjuda stödboende vid stöd- och boendeenheten Hästskon. Boendet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslut om boende fattas efter utredning av socialsekreterare vid vuxenenheten. Hästskon har nio platser. Målgruppen är vuxna män och kvinnor i Tyresö som har psykiska svårigheter och en beroendeproblematik.

De boende på Hästskon har en behandlingskontakt vid WeMind psykiatri och på vuxenenheten. Vid inflyttning får de boende två kontaktpersoner som bistår med motivationssamtal, stöd och hjälp i boendet och de hjälper även till med att samordna andra vård- och behandlingsinsatser.

För mer information kontakta vuxenenheten eller Mathias Arweson, enhetschef för Hästskon.

Kontakt

Enhetschef: Mathias Arweson, 08-578 294 93 mathias.arweson@tyreso.se
Besöksadress: Bollmora gårdsväg 12
Postadress: 135 39 Tyresö

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Upp