Behandlingshem

Ett behandlingshem ger heldygnsvård med ett strukturerat beroendeprogram.

Behandlingshem kan beviljas till dig som har ett beroende, och har provat behandling i öppenvård. Du ska ha en tydlig önskan om förändring. Innan beslut fattas om behandlingshem, sker alltid en bedömning av om öppenvårdsbehandling är tillräcklig.

Tyresö kommun har avtal med ett flertal olika behandlingshem runt om i landet. Om det blir aktuellt med behandlingshem, sker en matchning mellan dina behov och behandlingshemmets inriktning. Därefter gör vi ett gemensamt informationsbesök på behandlingshemmet för att du ska kunna ta ställning till behandlingen.

Vistelse på behandlingshem innebär en viss egenavgift.

Kontakta vuxenenheten om du vill veta mer.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 25 april 2022

Hitta på sidan