Haschprogrammet

Programmet riktar sig till dig som röker cannabis och har en vilja att försöka sluta eller göra ett längre uppehåll. Deltagandet är kostnadsfritt och du blir inte registrerad i socialregistret genom att delta i programmet.

Du kommer till vuxenenheten tre gånger i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar. Det är korta besök vid samma tidpunkt varje gång. Programmet genomförs individuellt, alltså inte i grupp med andra. Deltagandet i haschprogrammet registreras inte i socialregistret.

Vid varje tillfälle går vi igenom hur det har varit sedan sist.
Vi för en enkel dagbok så att du kan se förbättringar.

Vi arbetar efter Thomas Lundqvist modell ”Haschguiden” och programmet tar mellan sex veckor och tre månader. Tillsammans går vi igenom haschguiden som bygger på erfarenheter av haschavgiftning i Lund.

Du får träffa sjuksköterska och läkare och har möjlighet att få medicinering som hjälp. Kontakta oss om du är intresserad att få veta mer.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 25 april 2022

Hitta på sidan