Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Återfallsprevention

Återfallspreventionskursen handlar om att lära sig hantera risker som kan leda till att man tar återfall.

Återfallsprevention är en metod för att lära sig olika sätt att undvika att återfalla i problembeteende.

Återfallsprevention handlar om:

 • att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
 • att bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet
 • att bli bättre på att undvika risksituationer eller hantera dem
 • att hitta alternativ till problembeteenden

Kurs

Återfallspreventiv behandling sker som kurs. Den omfattar åtta kurstillfällen. Deltagarna registreras inte i socialregistret.

Teman som behandlas under kurstiden:

 • Risksituationer. Postakut abstinens.
 • Detta är sug. Sugsurfing och andra färdigheter att hantera sug.
 • Att se hela bilden. För- och nackdelar med problembeteendet.
 • Olösta problem som riskfaktor för återfall.
 • Att tacka nej till problembeteendet.
 • Att vara efterklok i förskott. Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
 • När livet överraskar oss. Nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
 • Kursen avslutas, summering, utvärdering och kursintyg.

Deltagandet är avgiftsfritt. Ny kurs startar varje termin. Kursen är en gång i veckan och gruppen brukar bestå av 8-10 personer. Lokal Bollmoravägen 14, under Folktandvården.

Om du vill veta mer - kontakta vuxenenheten. 

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Upp