Stöd för barn- och tonårsfamiljer

Ibland kan man som familj behöva lite extra stöd och uppmuntran för att kunna förebygga eller lösa både vardagliga och större problem. Kommunen erbjuder olika former av stöd.

Kurser och träffar för föräldrar

Via länken nedan hittar du de program med olika inriktningar som kommunen erbjuder föräldrar till barn i olika åldrar. Gratis.

Föräldrastödsprogram

Tonårsresan – för föräldrar till tonåringar

Tonårsresan är en gratis bussresa i tonåringarnas fotspår för dig som är tonårsförälder. Under cirka två timmar får du besöka platser i Tyresö som är aktuella i ungdomssammanhang, och du får information från fritidsledare, polis, fältare med flera. Tonårsresan genomförs årligen vid något tillfälle varje vår och höst.

Läs mer om tonårsresan

Råd och stödsamtal

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera som förälder, ibland behövs en utomstående samtalspartner som hjälper till att sortera situationen. Resursenheten erbjuder upp till fem träffar, där du som förälder kan få komma och prata om situationer som har uppstått i vardagen och tillsammans resonera kring olika strategier.

Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte.

Så här söker du hjälp
Kontakta resursenheten på telefonnummer 08-578 296 02.
Om vi inte svarar kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan.

Anhörigstöd till barn och föräldrar i familjer med beroende

Är du under 18 år och har en förälder, bonusförälder eller annan närstående vuxen som dricker eller tar droger? Eller funderar du själv på hur ditt eget eller din medförälders beroende påverkar era barn? Då är du välkommen till resursenheten för att prata om det. Här träffar du en behandlare som är van vid att både prata om beroende och om hur beroendet påverkar dig som barn eller er som familj.

Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte.

Så här söker du hjälp
Kontakta resursenheten på telefonnummer 08-578 297 34.
Om vi inte svarar kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan.

Skolsociala teamet - mobila

Skolsociala teamet - mobila vänder sig till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan. Tillsammans med elev, föräldrar, och i samarbete med skolan, arbetar vi för att skapa en positiv förändring i skolsituationen. Samarbetet ser olika ut men kan bestå av familjesamtal, barnsamtal, och nätverksmöten i olika former. Kontakten med skolsociala teamet - mobila följs upp vid regelbundna möten för att utvärdera insatserna. Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte.

Så här söker du hjälp
Om du som förälder eller elev än intresserad av att få kontakt med skolsociala teamet kan du vända dig till aktuell skola, eller ringa till kommunen och be att få prata med mobila teamet för mer information.

Familjebehandling

Familjebehandling ger en möjlighet för familjer att utveckla och förändra sin livssituation. Insatsen kan se olika ut eftersom den utgår ifrån barnets eller ungdomens behov, men består ofta av barn- och ungdomssamtal samt familjesamtal.

Så här söker du hjälp
Kontakta mottagningsgruppen för barn och unga på 08-578 291 00. Familjebehandling är en kostnadsfri insats som beviljas efter utredning av socialsekreterare. Insatsen utvärderas regelbundet.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 28 januari 2024