Enhet 2

Områden och gatuadresser som ingår i enhet 2:

Myggdalsvägen/Krusboda

Myggdalsvägen
Stadsparken

Fiskvägarna (akvarie, brax, karp, harr, spigg, rud)

Krusboda

Bondevägarna (Traktor, raps, råg, stall, log, skörde, grep)

Fårdala

Enhetschef: Lillemor Tappert
Telefon: 08-578 295 37
lillemor.tappert@tyreso.se

Samordnare: Patricia Tegelmark
Telefon: 08-578 298 92
patricia.mullertegelmark@tyreso.se

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 12 februari 2024