Organisation

Den kommunala hemtjänsten är uppdelad i tre geografiska områden.

Det är din gatuadress som avgör vilken av hemtjänstgrupperna som kommer att utföra hjälpinsatserna hos dig.

Hemtjänsten leds av enhetschef och samordnare i respektive område.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 7 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan