Organisation

Den kommunala hemtjänsten är för närvarande uppdelade i 6 enheter

Det är din gatuadress som avgör vilken av hemtjänstgrupperna som kommer att utföra hjälpinsatserna hos dig.

Hemtjänsten leds av enhetschef och samordnare i respektive område.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 16 januari 2024

Hitta på sidan