Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Hur överklagar jag en skolplacering?

Beslut om skolplacering i skolvalet görs enligt kommunens riktlinjer för skolplacering.

Lagrum

9  kap. 15 § första stycket i skollagen (2010:800)

10 kap. 30 § första stycket i skollagen (2010:800)   

Placeringsbeslutet kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen.

Beslutet kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, till exempel att rätt person fattat beslutet eller att beslutet meddelats på rätt sätt. Laglighetsprövningen prövar inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Skrivelsen skickas direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76, Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det på kommunens anslagstavla tillkännagivits att barn- och utbildningsnämndens protokoll med beslutet justerats.

Kommunens anslagstavla


Sidan publicerad av: Mona Östberg
Senast uppdaterad: 11 december 2019
Upp

Hitta på sidan