Hur överklagar jag en skolplacering?

Beslut om skolplacering i skolvalet görs enligt kommunens riktlinjer för skolplacering.

Lagrum

9  kap. 15 § första stycket i skollagen (2010:800)

10 kap. 30 § första stycket i skollagen (2010:800)  

Skriv ett brev där du talar om

  • vilket beslut du vill överklaga (ange diarienummer om det finns),
  • varför du vill överklaga – vad som är fel i beslutet,
  • vilken förändring av beslutet du vill ha.

Glöm inte

  • att brevet ska undertecknas av dig (glöm inte namnförtydligande),
  • att skriva ditt personnummer, din postadress och ditt/dina telefonnummer så att du går att nå.

Överklagandet ska adresseras till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm, men överklagandet ska skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

För att Förvaltningsrätten ska kunna ta upp ditt ärende måste överklagandet ha kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Sidan publicerad av: Mona Östberg
Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Hitta på sidan