Hur gör jag om vi ska flytta till Tyresö kommun och vill vara med i skolvalet?

Om ni flyttar till Tyresö och vill vara med i skolvalet behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar in till kommunen. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt.

Inlytt under skolvalsperiod

Skicka ett mejl till barn- och utbildningsförvaltningen för att meddela att ni vill vara med i skolvalet. I valtjänsten kommer ni sedan att få ladda upp köpekontrakt eller hyresavtal för att ansökan ska bli komplett.
E-post: barn-utb@tyreso.se

Datum för skolval

Inflytt utanför skolvalsperiod

Om du flyttat till Tyresö och inte haft möjlighet att anmäla er till skolvalet innan skolvalsperioden är slut gör då en skolansökan via Mittskolval. Då deltar ni inte i skolvalet som övriga elever i Tyresö kommun, utan erbjuds en plats efter att alla elever i skolvalet fått en skolplacering. Är de skolor du valt i din ansökan fulla, kommer du att få plats på den närmaste skola där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.


Sidan publicerad av: Mona Östberg
Senast uppdaterad: 17 januari 2024