Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja i förskoleklass ett år senare?

Den 1 januari 2018 ändrades skollagen och förskoleklass blev obligatorisk höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Om det finns särskilda skäl kan skolplikt senareläggas med ett läsår. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare (skollagen 7 kap 10 §).   

Ansökan om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats.  

Sidan publicerad av: Mona Östberg
Senast uppdaterad: 29 december 2022

Hitta på sidan