Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja i förskoleklass ett år senare?

Den 1 januari 2018 ändrades skollagen och förskoleklass blev obligatorisk höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Om det finns särskilda skäl kan skolplikt senareläggas med ett läsår. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare (skollagen 7 kap 10 §).   

Ansökan om uppskjuten skolpliktlänk till annan webbplats  

Sidan publicerad av: Mona Östberg
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Upp

Hitta på sidan