Skolbyte och inflytt

Ansökningar till läsår 2024/2025 öppnar 1 april. Vill du söka skola för innevarande läsår så gör du det via Mittskolval.

Om du vill byta skola inom kommunen eller om du är nyinflyttad och vill ansöka om skolplats för ditt barn ska du göra din ansökan via Mitt skolval.

Skolbyte inom kommunen

Det kan finnas olika anledningar till att vilja byta skola. Tyresö kommun inför 4 bytesperioder per läsår, 2 på vårterminen och 2 på höstterminen.

Tänk på att de flesta skolor i Tyresö är fullbelagda och att det därför kan vara svårt att få en annan plats.

Ansökan om skolbyte gör du via Mitt skolval:

Mittskolval.se Länk till annan webbplats.

Viktiga datum för att byta skola

Datum för ansökan om byte till vårterminen 2024

Datum för byte

Period för ansökan

Besked

8 januari

1 oktober till 3 december

8 december till 13 december

8 april

1 oktober till 3 mars

8 mars till 13 mars


Datum för ansökan om byte till höstterminen 2024

Datum för byten

Preliminär period för ansökan

Besked

19 augusti

1 april till juni

Juni

4 november

1 augusti till 13 oktober

18 oktober till 23 oktoberNyinflyttad elev

Om du ska flytta till Tyresö eller är nyinflyttad, och vill ansöka om en skolplats för ditt barn, ska du göra en ansökan via Mitt skolval:

Mittskolval.se Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbordförda i Tyresö kommun en skolplats i kommunen. Många av våra skolor är idag fulla, så vi kan inte garantera plats i den skola som ligger närmast hemmet. Gör därför alltid minst tre val i din skolansökan.

Vid fler än en vårdnadshavare så behöver den som inte gjort ansökan logga in och bekräfta ansökan samt att en kvittens om folkbokföringsändring från Skatteverket alternativt ett köpekontrakt/hyresavtal laddas upp för att ansökan ska bli komplett. Om ingen kvittens inkommer så behandlas er ansökan utifrån er nuvarande folkbokföringsadress.

Du som flyttat till Tyresö kommun, men väljer att ha kvar skolplats i annan kommun, ska meddela barn- och utbildningsförvaltningen detta.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Tyresö kan gå i skolan i Tyresö i mån av plats. Ansökan gör du via Mitt skolval:

Mittskolval.se Länk till annan webbplats.

Plats i fritidshem erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Tyresö kommun och hemkommunen. Hemkommunens regelverk för plats i fritidshem gäller.

Fritidshem

Du som har behov av plats i fritidshem gör en separat ansökan om detta till den skola som du har fått placering på. Plats på fritidshem kan man även söka vid ett senare skede också om behovet uppstår.

Ansök om plats på fritidshem/fritidsklubb Länk till annan webbplats.

Mer information om fritidshem och fritidsklubb

Skolskjuts

Om du väljer en skola som ligger långt ifrån din folkbokföringsadress, och samtidigt har en kommunal skola närmare hemmet, kan rätten till skolskjuts upphöra. Rätten till skolskjuts utgår från avståndet till närmaste kommunala skola.

Riktlinjer och avståndsregler för skolskjuts

Placeringsregler

Om antalet elever som vill gå på en skola är fler än det antal som skolan kan ta emot, används närhetsprincipen.

Tyresö kommuns placeringsregler

Ska du flytta från Tyresö?

När du flyttar från kommunen behöver du säga upp skolplaceringen och eventuell placering på fritidshem/fritidsklubb.

Observera att det är två olika e-tjänster för uppsägning av skolplacering och fritidshemsplacering/fritidsklubbsplacering.

Uppsägning via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2024