Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en utmaning för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Fem hushåll i Tyresö har tävlat i den stora Sverigekampen 2022 – och en av dem knep andraplatsen!

Minimeringsmästarna i Tyresö

Fem hushåll från Tyresö blev utvalda att tävla i den "officiella" kampen, mot andra hushåll i hela Sverige. Tävlingen startade i oktober 2021 och avslutades i oktober 2022. Hushållens avfallsmängder har mätts under tävlingens gång. De har också deltagit i träffar på olika teman: matsvinn, textil, farligt avfall, hållbar konsumtion och delande, och utfört olika utmaningar på dessa teman.

En av de deltagande Tyresöfamiljerna kom på andra plats i den nationella tävlingen!

Tyresöfamilj näst bäst i Sverige på att minska sitt avfall

Digital minimeringsmästare

Utöver de utvalda hushållen har alla som vill kunnat vara med och lära sig att minska sitt avfall, genom att haka på utmaningarna i sociala medier och bli digital minimeringsmästare.

Arrangörer

Tyresö kommun och Tyresö bostäder arrangerar Minimeringsmästarna lokalt tillsammans med Nacka vatten och avfall samt Stena Fastigheter Stockholm.

Minimeringsmästarna nationellt drivs av Göteborgsregionen  Länk till annan webbplats.och finansieras av Avfall Sverige Länk till annan webbplats. samt deltagande kommuner.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 augusti 2023