25 maj 2022

Halvtid för Minimeringsmästarna

Nära 250 hushåll i 50 kommuner deltar i Minimeringsmästarna. I Tyresö tävlar 5 hushåll och i kommunkampen ligger Tyresö på plats 5. Nu är vi är halvvägs in i tävlingen som startade i oktober och pågår i ett år. Det hushåll som lyckats bäst i Tyresö har minskat sitt avfall med cirka 30 procent.

Halvtidsresultat minimeringsmästarna

Hushållen som tävlar i Minimeringsmästarna har sedan tävlingens start inspirerats på tematräffar och gjort utmaningar för att leva mer hållbart och minska sina avfallsmängder.

Inför tävlingens start vägde alla hushåll sitt avfall. Nu när halva tävlingstiden gått har deltagarna vägt igen. Nästan alla familjer har minskat sitt avfall trots att de redan vid första vägningen hade låga avfallsmängder. Bland alla deltagare i Sverige har avfallsmängderna minskat med totalt 30 %.

- Vi är så imponerade och stolta över våra deltagare i Tyresö. De har kommit med så många kreativa lösningar för att minska sin konsumtion och få ner avfallsmängderna säger projektledaren Ulrika Johansson. När man tittar närmare på vad som minskat mest är det extra roligt att se att de flesta har lyckats minska alla avfallsslag, även förpackningar.

Tyresö i toppen

I tävlingen tävlar både enskilda hushåll och kommuner. Vid halvtidsavstämningen ligger ett tiotal kommuner och trängs i toppen. Tyresö kommun har placerat sig på plats 5. Hushållen samlar poäng genom avfallsminskningar, genomförande av utmaningar och deltagande. Kommunen får även poäng för alla digitala minimeringsmästare.

– Vi är glada att initiativen och stora engagemang från deltagarna i Minimeringsmästarna sprider sig till fler Tyresöbor. I Tyresö valde vi ut en blandning av hushåll som redan var engagerade samt några som önskade att bli bättre och hade viljan och drivet att förbättra sig. Hushållen blir peppade av varandra och delar med sig av sin kunskap, säger Maria Isaksson.

Tävlingen fortsätter med fokus på delande och textil

Minimeringsmästarna har två teman kvar att ta sig an, tema delande och tema textil. Inom dessa teman får hushållen utmana sig själva att bryta normer genom att testa olika typer av delningsekonomi, men också öva på att vara kreativa med textil som de redan har hemma. Tävlingen engagerar hela familjen och det finns specifika utmaningar som riktar sig till barn.

De tävlande hushållen delar med sig av hur de tar sig an utmaningarna på sociala medier och inspireras av varandra. Goda exempel lyfts upp av tävlingsarrangörer och lokala organisatörer

–Även den som inte deltar i den stora tävlingen har möjlighet att bli en digital Minimeringsmästare genom att ta sig an utmaningarna och visa upp sitt resultat på sociala medier, säger Ulrika Johannson.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling där ca 250 hushåll från ca 50 av svenska kommuner tävlar om att minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett års tid. Deltagande hushåll får under tävlingsåret lära sig mer om olika teman och genomföra utmaningar som ska bidra till förändrat beteende. Tävlingen startade hösten 2021 och avslutas 16 oktober 2022.

Tyresö kommun tillsammans med Nacka vatten och avfall och Stena Fastigheter Stockholm samverkar lokalt kring det nationella projektet Minimeringsmästarna.

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras av Avfall Sverige samt deltagande kommuner.

Läs mer om Minimeringsmästarna i Tyresö

Hemsida Minimeringsmästarna (se halvtidsresultatet här) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 november 2022