04 november 2021

Vem lyckas minska sitt avfall mest?

Nu är deltagarna i Minimeringsmästarna i gång! Under ett års tid utmanar sex hushåll i Tyresö sig själva och andra hushåll i Sverige i att minska sitt hushållsavfall genom att konsumera smartare.

minimeringsmästarna tyresö

Tyresöfamiljerna som deltar i Minimeringsmästarna.

I Minimeringsmästarna får deltagarna tips, råd och inspiration för att leva mer hållbart och minska sitt klimatavtryck genom att ändra sina konsumtionsvanor. Under ett år tävlar de i avfallsminimering mot hushåll från övriga Sverige. Den familj som minskar sina avfallsmängder mest, samt antar flest utmaningar, vinner.

matavfallspåse och våg

Deltagarna väger sitt avfall.

Sex hushåll deltar från Tyresö

Sex hushåll från Tyresö är med och tävlar. Den 26 oktober samlades de på Pingstkyrkans secondhand-butik för sin första tematräff, på temat hållbar konsumtion. Men hushållen har redan varit i gång och vägt sitt hushållsavfall i några veckor.

För att minska sitt avfall behöver hushållen förändra hur de konsumerar. Går det att köpa en begagnad vara i stället för en ny, hyra eller låna i stället för att köpa alls eller på något annat sätt göra smartare val?

– Avfallsminimering är en viktig del i att tänka mer cirkulärt. I Tyresö kommun har vi ett mål att minska mängden kommunalt avfall med 25 procent till 2030, det innebär att varje medborgare behöver minska sina årliga avfallsmängder med drygt 100 kilo. Förhoppningen är att familjerna i tävlingen kan utmana och inspirera varandra och andra Tyresöbor, säger Ulrika Johansson, Tyresö kommuns projektledare för Minimeringsmästarna.

Ett år, fem teman och femton utmaningar

Deltagarna kommer under året att ses på träffar med fem olika teman. Till varje tema finns tre utmaningar där hushållen får testa nya saker för att utmana normer. I den första utmaningen som pågår till början av december kan deltagarna välja mellan att införa köpstopp, ge bort en secondhand-present eller att inventera vilka engångsprodukter de har hemma. Köpstopp ger flest poäng – mat, nödvändiga förbrukningsvaror och secondhandköp är dock tillåtet.

– Jag har länge varit engagerad i hur vi bäst tar hand om det skräp vi lämnar efter oss. Slit och släng-tänket har ibland gjort rent ont i mig. Att dela saker med andra i stället för att alla köper nya saker är inte bara en vinst för miljön, utan också en social vinst, säger Ursula Rundin, som deltar i Minimeringsmästarna tillsammans med dottern Hanna.

Följ Tyresöfamiljernas resa

Hushållen som deltar i Minimeringsmästarna kommer att dela med sig av sina utmaningar och erfarenheter i sina egna och i Tyresö kommuns sociala kanaler. Följ dem på #minimeringsmästarna_tyresö

Delta digitalt du också!

Vem som helst kan bli en digital minimeringsmästare genom att genomföra utmaningarna som presenteras i tävlingens sociala medier. Bli en digital minimeringsmästare du också!

Läs mer om hur du blir en digital minimeringsmästare och möt Tyresöhushållen

Ett samarbete med Nacka vatten och avfall och Stena Fastigheter

Tyresö kommun och Tyresö bostäder samarbetar med Nacka vatten och avfall och Stena Fastigheter Stockholm kring det nationella projektet Minimeringsmästarna.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 16 november 2021