Sammanträdesplan

Här hittar du aktuell sammanträdesplan för Tyresö kommun.

Det finns en utskriftsvänlig version av sammanträdesplanen i PDF.

Sammanträdesplan i PDF , 442.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut tas enligt kommunens styrprocess

Se kommunplanen bilaga 9 Öppnas i nytt fönster.


Frågor

Har du frågor kan du vända dig till kommunkansli@tyreso.se.

Markeringarna i sammanträdesplanen

a) Reservdatum för brådskande eller bordlagda ärenden.

I juli hålls inga sammanträden. Övriga månader utan sammanträde beskrivs med ett streck (-).

2024

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
Torsdagar kl 18.00

-

1

7

21

25

23

19

29

-

24

21

12

Kommunstyrelsen
Tisdagar kl 18.30

16

20

5

9

7

4

13

17

8

5

26

-

Kommunledningsutskottet
Onsdagar kl 13.00

-

7(a)

21

27

24

22

Tis

18(a)

-

4,25

23

13

18

Hållbarhetsutskottet
Onsdagar kl 15.00

-

7(a)

21

27

24

22

Tis

18(a)

-

4

25

23

13

18

Stadsbyggnadsutskottet
Onsdagar kl 08.30

-

7(a)

21

27

24

22

Tis

18(a)

-

4

25

23

13

18

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tisdagar 18:00

23

27

19

18

21

20

27

24

23

19

17

Barn- och utbildningsnämnden
Onsdagar 18:00

24

21

20

24

22

26(a)

28

25

23

27

18(a)

Byggnadsnämnden
Tisdagar 18:00

23(a)

Ons

21

10

23

21

18

27(a)

24

22

19

17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tisdagar 18:00

25

22

19

Mån

29

30

27(a)

22

26

Tis

22

28

16(a)

Kultur- och fritidsnämnden
Måndagar 18:00

22

19

18

22

20

17

26

23

21

18

16

Äldre- och omsorgsnämnden
Måndagar 18:30

22

19

18

22

20

17

26

23

21

18

16

Kommunala tillgänglighetsrådet
Onsdagar 18:00


6

6

10


5

28


2

27


Kommunala pensionärsrådet

Tisdagar 13:00


6


17


5

27


8


10

Valnämnden

Måndagar 18:00


1213

12 ons

09:00


16