Sammanträdet

På den här sidan hittar du information om sammaträden och formalia.

Sammanträdet

 • Digital signering

  Här hittar du information om digital justering av protokoll.
 • Initiativrätt/ledamotsinitiativ

  En ledamot, eller flera ledamöter tillsammans, får initiera ett ärende i nämnden, vilket kallas initiativrätt enligt kommunallagen (217:725) 4 kap. 20 §, det kan även kallas för ledamotsinitiativ.
 • Insyn

  På webbplatsen Insyn publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas dagordningar med tillhörande handlingar och sammanträdesprotokoll.
 • Motioner

  En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige, och innehåller alltid ett förslag att ta ställning till. Inom ett år ska ett svar på motionen vara beslutat i kommunfullmäktige. Samtliga motioner finns på Insyn.
 • Regler för ersättares tjänstgöring

  Här hittar du reglerna för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026.
 • Sammanträden på distans

  Hybrid sammaträdesform i nämnder och utskott.
 • Sammanträdesplan

  Här hittar du aktuell sammanträdesplan för Tyresö kommun.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 mars 2024

Hitta på sidan