Vad styr vår kommun?

Här hittar du samlad information om vad som styr vår kommun.

Tyresö kommun och hur det styrs

 • Styrdokument

  Styrdokument är dokument som är upprättade av Tyresö kommun för att styra kommunens verksamheter.
 • Revision

  Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.
 • Politisk organisation

  Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.
 • Medborgardialog

  Genom Tyresöinitiativet kan du snabbt och enkelt lämna förslag till Tyresös politiker direkt på kommunens webbplats. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.
 • Samverkan

  Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.
 • Kommunplan, budget och redovisning

  Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.
 • Förvaltningar och bolag

  Tyresö kommun har cirka 3 000 anställda – de flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Organisationen består av fem förvaltningar och ett bolag.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 januari 2023

Hitta på sidan