Lagar och regler

Här hittar du information om relevanta lagstiftningar, specialförfattningar och kommunens egna riktlinjer som styr den kommunala verksamheten. Du kan även läsa om hur du kan anmäla misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom kommunen

Läs om speciallagstiftningar som är relevanta för specifika nämnder på För dig som förtroendevald/Utbildningar.

Lagar och regler som styr kommunen

 • Kommunallagen

  Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. Kommunallagen reglerar valbarhet till kommunfullmäktige och nämnder samt vilka som har rösträtt och hur beslutsfattande går till med mera.
 • Förvaltningslagen

  Förvaltningslagen reglerar handläggningen av ärenden när kommunen har rätt att ensidigt besluta om förmån eller skyldighet för den enskilde, tidigare kallat myndighetsutövning.
 • Mutor, jäv och korruption

  Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer mot mutor och jäv. Riktlinjerna ger tydliga förklaringar och exempel på vad som kan anses som korruptionsbrott för anställda, politiker eller uppdragsgivare i Tyresö kommun som tar emot eller ger olika slags förmåner.
 • Offentlighets- och sekretesslag

  På justitiedepartamentets sida kan du läsa om offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
 • GDPR dataskyddslagen

  Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar. Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som medborgare.
 • Visselblåsarfunktion

  Tyresö kommuns visselblåsarfunktion gör det enkelt och tryggt att anmäla misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom kommunens nämnder, förvaltningar samt Tyresö bostäder.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Hitta på sidan