Arvoden, ersättningar och förmåner

Här hittar du information om arvoden, ersättningar och förmåner för dig som förtroendevald. Här finns även en länk till kommunens e-tjänst där du kan avsluta ditt/dina uppdrag.

Arvoden, ersättningar och förmåner

 • Arvode

  Här hittar du information om vilken ersättning du har rätt till.
 • Avsägelse av uppdrag

  Här hittar du länk till kommunens e-tjänst där du kan avsäga dig från ditt/dina uppdrag som förtroendevald.
 • Parkering

  Är du förtroendevald och behöver parkeringstillstånd för personalparkeringen vid Tyresö Centrum?
 • Partistöd och stöd till ungdomsförbunden

  Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
 • Pension för förtroendevalda

  Här hittar du information om pension för förtroedevalda.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Hitta på sidan