Pension för förtroendevalda

Här hittar du information om pension för förtroedevalda.

Har du frågor om politikerpension, eller vill ansöka om uttag av politikerpension, vänder du dig till Susanne Walldén, seniorkonsult på KPA, telefon 073-423 58 53.

I Tyresö kommun har de förtroendevalda företrädesvis OPF-KL som pensionsavtal, undantaget är två st förtroendevalda som är kvar i det äldre PBF-avtalet.

Samtliga pensionsförmåner ska ansökas om hos KPA.

Kommunen erbjuder informationsträffar med KPA om din pension.

OPF-KL

Gäller för dig som

  • tillträtt ditt förtroendeuppdrag för första gången i samband med valet 2014 eller senare eller
  • i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Omställningsstöd

  • Aktiva omställningsinsatser
  • Ekonomiskt omställningsstöd
  • Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Avgiftsbestämd ålderspension

Efterlevandeskydd

Sjukpension, gäller enbart förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

Familjeskydd, gäller enbart förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

Läs mer om OPF-KL på SKRs hemsida.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

PBF

Gäller för dig som har tillträtt ditt förtroendeuppdrag januari 2003 eller senare eller tillträtt i förtid under november 2002, gäller Bestämmelser om pension för förtroendevalda, PBF. För dig som omfattades av PRF-KL 2002-12-31 och därefter kvarstått i ditt uppdrag, gäller PBF enligt övergångsbestämmelserna.

Ålderspension, tidigast från 65-årsmånaden

Visstidspension, avgår efter fyllda 50 år men före 65 år

Avgångsersättning, avgår före fyllda 50 år

Efterlevandepension

Sjukpension

Livränta

Ålderspension, visstidspension och sjukpension är så kallade bruttopensioner. Det innebär att pensionen minskas med socialförsäkringsförmåner som till exempel tilläggspension och inkomstpension.

Läs mer om PBF på SKRs hemsida. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Hitta på sidan