Partistöd och stöd till ungdomsförbunden

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Stöd till politiska partierna

Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbelopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt därutöver även ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kronor.
Prisbasbeloppet år 2023 x 3= 157 500 kronor.

Bestämmelser om lokalt partistöd i Tyresö kommun , 603.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för redovisning av partistöd , 60.2 kB.

Totalt partistöd baserat på mandatfördelning i kommunfullmäktige

‌Totalt partistöd per parti år 2023

Parti

Mandat i KF

Totalt stöd 2023

Socialdemokraterna

20

1 207 500 kr

Moderata samlingspartiet

17

1 050 000 kr

Sverigedemokraterna

9

630 000 kr

Liberalerna

4

367 500 kr

Miljöpartiet

3

315 000 kr

Vänsterpartiet

3

315 000 kr

Centerpartiet

3

315 000 kr

Kristdemokraterna

2

262 500 kr

Stöd till ungdomsförbunden

Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2023-2026 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige. Det under förutsättning att partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
det finns ett lokalt ungdomsförbund, bidraget används i det lokala arbetet och att ungdomsförbundet är aktivt.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 februari 2024