Arbetsmiljöansvar för dig som förtroendevald

Som förtroendevald har du ansvar för arbetsmiljön inom kommunen. För att du ska kunna känna dig tryggare i din roll och förstå ditt ansvar har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram ett utbildningspaket som består av filmer om regelverk på arbetsmiljöområdet.

Utbildningen riktar sig till både nya och mer erfarna förtroendevalda.

Den består av fyra filmer på följande teman: Länk till annan webbplats.

  • Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Kopplingen mellan arbete och hälsa
  • Arbetsmiljö och sjukskrivningar
  • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete gynnar verksamhetsutveckling

Du kan se filmerna i den ordning de presenteras eller välja det område du behöver fördjupa dig i. Total längd för samtliga fyra filmer är cirka 35 minuter.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter är särskilt viktigt att du har koll på

Rollfördelningen kring arbetsmiljön är densamma som för andra arbetsområden i kommunen eller regionen: de förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det finns förutsättningar för att de aktuella lagarna följs. Det praktiska arbetsmiljöarbetet sköts sedan av chefer och medarbetare i det dagliga arbetet.

Huvudprincipen – att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret – gäller så länge inte en särskild arbetsmiljöuppgift har tilldelats någon annan person eller funktion på ett klart och tydligt sätt.

I kommuner och regioner är det obligatoriskt att det finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, § 6. Fördelningen skiljs från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.

Kommunstyrelsens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör som i sin tur fördelar vidare till repsektive förvaltningschef.

Som komplement till filmerna- från SKR kan du även läsa skriften "Så klarar du arbetsmiljöansvaret" från SKR, som ger en bra översikt av hela arbetsmiljöarbetet.

Här hittar du skriften "Så klarar du arbetsmiljöansvaret" Länk till annan webbplats.

På sidan "systematiskt arbetsmiljöarbete (kommunövergripande)" på intranätet kan du ta del av årshjulet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker i kommunen. Här hittar du även blanketten gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Har du frågor om något är du välkommen att kontakta HR@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024