Kommunallagen

Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. Kommunallagen reglerar valbarhet till kommunfullmäktige och nämnder samt vilka som har rösträtt och hur beslutsfattande går till med mera.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 januari 2023

Hitta på sidan