Initiativrätt/ledamotsinitiativ

En ledamot, eller flera ledamöter tillsammans, får initiera ett ärende i nämnden, vilket kallas initiativrätt enligt kommunallagen (217:725) 4 kap. 20 §, det kan även kallas för ledamotsinitiativ.

Att väcka ett ledamotsinitiativ

Ledamoten eller ledamöterna ska vara tjänstgörande vid sammanträdet då ärendet initieras. Rätten gäller även tjänstgörande ersättare. Ärenden som väcks genom initiativrätt ska falla inom nämndens verksamhetsområde. Oavsett när initiativrätt används måste initiativet väckas som ett extra ärende på sammanträdet med nämnden.

Ledamoten eller ledamöterna som avser initiera ärendet ska avisera det innan eller under sammanträdet. När ärendet behandlas tar nämnden ställning till om det ska bifallas, avslås eller remitteras för beredning till ansvarig förvaltning. Lagen har inte något beredningskrav när det gäller nämnder, vilket betyder att nämnden på sittande möte kan besluta att avslå initiativet direkt om så önskas.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023