Lägenhetsregister

Lägenheter i flerbostadshus ska ha ett nummer kopplat till adressen. Förslag till numrering lämnas av fastighetsägaren och registreras av kommunen.

Den som äger ett hus med två eller fler lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen. Följande uppgifter ska lämnas in:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori

Ägare av enfamiljshus behöver inte skicka in uppgifter utan i dessa fall hämtas uppgifter från fastighetstaxeringen.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 december 2023

Hitta på sidan