Gränsutvisning

Genom gränsutvisning kan vi med stöd av gränsmärken och kartor visa på sträckningen av en gräns.

Det är oftast du som fastighetsägare som behöver en gränsutvisning för att veta var din gräns går inför t.ex. ett nybygge eller en försäljning. En gränsutvisning markeras med träläkt och är inte rättsligt bindande.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2022

Hitta på sidan