Höjdsystemet RH 2000

Kommunen levererar alla utritade och digitala kartor höjdsystemet
RH 2000.

RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem och det används i kommunen sedan 2013. Det har en annan utgångshöjd (nollnivå) än det höjdssystem som användes tidigare - RH 00. Ett höjdvärde för en punkt redovisad i RH 2000 är 54 cm högre än samma punkt redovisad i RH 00.

Höjdsystembyte

Vad innebär detta när du söker bygglov?

I samtliga digitala och analoga handlingar (kartor, filer och dokument) där det redovisas höjdinformation ska det framgå vilket höjdsystem som används.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2022