Stompunkt/gränspunkt

Kommunen har en omfattande punktbank som arbetsmaterial för olika mätningar. I punktbanken finns både stompunkter och gränspunkter.

Stompunkter bygger upp ett nät över kommunen och är till för mätpersonal att orientera sig efter. Gränspunkter markerar hörn på fastigheter.

Punktbanken har byggts upp under långt tid och punkternas koordinater har mycket skiftande kvalitet. Det ligger alltid och utan undantag på den enskilde beställaren att göra en egen kvalitetskontroll av det material som kommunen levererar. Fastställda gränspunkter framgår av lantmäteriakter som finns hos Lantmäteriet.

Sidan publicerad av: karta@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2023

Hitta på sidan