Baskarta

Baskartan, som även kallas primärkarta, täcker hela Tyresö kommun och uppdateras fortlöpande. Du beställer den hos kommunen.

Innehållet i baskartan underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier med jämna tidsintervall.

Baskartan innehåller:

  • fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
  • vägar
  • nivåkurvor i en meters ekvidistans och punktvisa gatuhöjder
  • detaljer på marken, byggnader, gator, stigar, staket, belysningsstolpar med mera.

Innehållet i baskartan underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier med jämna tidsintervall.

Beställ baskarta

Beställ en baskarta genom att mejla eller ringa kommunens geodataenhet, på telefon 08-578 291 00 eller via e-postadress karta@tyreso.se.

Ange i din beställning:

  • vilken informationstyp du vill att den ska innehålla (av innehållet i punktlistan ovan)
  • vilket område kartan ska täcka
  • om du vill ha den levererad digitalt på fil eller utritad på papper

Priset för baskartan beror på hur stor utbredning (areal) leveransen gäller samt vilka informationstyper som ska vara med.

Sidan publicerad av: karta@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2024

Hitta på sidan