Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att en byggnad eller anläggning kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. En lägeskontroll gör normalt efter färdigställande av byggnad.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Skulle en byggnad hamna fel i plan- eller höjdläge kan det leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Aktuellt: Under vecka 30, 31, och 32 har kommunens geodataenhet begränsad bemanning, särskilt när det kommer till personal med mätkompetens. Detta innebär att eventuella mätrelaterade beställningar, samt frågor, kommer ha något längre leveranstid än vanligt.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 januari 2024

Hitta på sidan