Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att en byggnad eller anläggning kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. En lägeskontroll gör normalt efter färdigställande av byggnad.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Skulle en byggnad hamna fel i plan- eller höjdläge kan det leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2022

Hitta på sidan