Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller till behöver du en nybyggnadskarta. Det är en karta med beskrivning, som sammanfattar av kommunen kända data om fastigheten.

På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kommunen har tre olika nybyggnadskartor som kan beställas mot avgift.
Exempel på hur dessa kartor ser ut , 1.4 MB.

Fullständig nybyggnadskarta

Behövs om du ska bygga till exempel en ny villa eller större tillbyggnad. Kartan visar primärkartans detaljinformation (inmätning görs i fält) med nivåkurvor, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildning, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten och avlopp samt höjder på anslutande ledningar, höjd-fix med mera.

Förenklad nybyggnadskarta

Behövs om du till exempel ska bygga ett garage eller göra en mindre tillbyggnad. En förenklad nybyggnadskarta redovisar kartdatabasens detaljinformation (inmätning görs i fält) kompletterad med bestämmelser från gällande detaljplan.

Utdrag ur kartdatabas

Kan räcka om du ska göra enklare åtgärder på befintlig byggnad. Behövs även när du vill bygga ett attefallshus eller göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna.

Beställ karta

Du beställer alla de tre varianterna av kartor via samma e-tjänst. Gå via länken för att påbörja din beställning.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2022