Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller till behöver du en nybyggnadskarta. Det är en karta med beskrivning, som sammanfattar av kommunen kända data om fastigheten.

På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kommunen har tre olika nybyggnadskartor som kan beställas mot avgift.
Exempel på hur dessa kartor ser ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullständig nybyggnadskarta

Behövs när du ska bygga en villa. Kartan visar baskartans detaljinformation (kompletterande inmätning görs i fält) med nivåkurvor, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildning, detaljplanebestämmelser, arbetsfix med angiven höjd, anslutningspunkter för vatten och avlopp samt höjder på anslutande ledningar.

Förenklad nybyggnadskarta

Behövs vid nybyggnation av exempelvis fristående garage eller en tillbyggnad på kuperad mark. En förenklad nybyggnadskarta redovisar baskartans detaljinformation (kompletterande inmätning görs i fält) kompletterad med bestämmelser från gällande detaljplan.

Utdrag ur kartdatabas

Denna kartprodukt kan räcka om du ska göra enklare åtgärder på befintlig byggnad. Den behövs även om du vill bygga ett attefallhus, göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna eller vid nybygge av mindre objekt, till exempel ett garage på plan mark, mur eller plank samt vid markförändringar. Kartan visar baskartans detaljinformation och ingen kontroll utförs i fält.

Beställ karta

Du beställer alla de tre varianterna av kartor via samma e-tjänst. Gå via länken för att påbörja din beställning.


Sidan publicerad av: karta@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2024