Utstakning

Ibland står i bygglovsbeslutet att det krävs en utstakning. Det innebär att läget av en byggnad eller anläggning markeras på marken enligt det givna bygglovet.

Nya byggnader, komplementbyggnader och stora tillbyggnader ska stakas ut. Det ska normalt ske innan schaktningsarbeten påbörjas.

En utstakning görs av kommunens mät- och kartenhet eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Sidan publicerad av: karta@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan