Mätkonsulter och entreprenörer

Kommunen anlitar ibland externa mätkonsulter för uppdrag. Här kan du läsa om vad som krävs om du är intresserad av att utföra mätuppdrag för kommunen.

Grundläggande mätningsteknisk färdighet

Om du som konsult vill utföra mätningsarbeten i Tyresö kommun ska du skicka in en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och anställningar till kommunen enligt ansökningsblanketten under Relaterad information. Bedöms du ha tillräckliga färdigheter enligt Lantmäteriets rekommendationer får du möjlighet att finnas med på den lista över betrodda mätkonsulter som geodataenheten delar ut till de kunder som är intresserade. I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om färdighet utan endast den/de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Information om vad som måste finnas med i en lägeskontroll och hur det ska redovisas hittar du under Relaterad information.

Den färdighet som krävs:

  • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • så att summan blir minst 5 år

Exempel: Två års utbildning och tre års praktisk erfarenhet.

Ansökningsblanketten och dina handlingar skickar du med e-post eller post till:
karta@tyreso.se

eller

Tyresö kommun
Geodataenheten
135 81 Tyresö

Sidan publicerad av: karta@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2024