Styrdokument

Styrdokument är dokument som är upprättade av Tyresö kommun för att styra kommunens verksamheter.

Tyresö kommun tillämpar en rad olika styrdokument i kommunens verksamheter.

Policyer, planer och program

Styrdokument som besvarar frågan vad som ska uppnås och genomföras. Styrdokumenten beslutas av ansvarig beredning, utskott, nämnd eller av kommunfullmäktige.

Reglementen och delegation

Styrdokument som besvarar frågan vem som är ansvarig för olika uppgifter. Styrdokumenten beslutas av ansvarig beredning, utskott, nämnd, eller av kommunfullmäktige.

Riktlinjer och rutiner

Styrdokument som besvarar frågan hur arbetet ska utföras. Styrdokumenten beslutas på tjänstemannanivå och är av verkställande karaktär.

Tyresö kommuns styrdokument

Nedan presenteras de styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören. 

Lokala föreskrifter hittar du här

Våra styrdokument

 • Förteckning över kommungemensamma styrdokument

  Här hittar du en förteckning över Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter.
 • Styrning och organisation

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området organisation och styrning som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Förtroendevalda och medarbetare

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området förtroendevalda och medarbetare som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Ekonomi och upphandling

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området ekonomi och upphandling som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Kommunikation och dialog

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området kommunikation och dialog som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Risk och säkerhet

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området risk och säkerhet som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Boende och miljö

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området boende och miljö som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören. De lokala ordningsföreskrifterna hittar du längre ner på sidan.
 • Kultur och fritid

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området kultur och fritid som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Tillsyn och kontroll

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området tillsyn och kontroll som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
 • Omsorg och stöd

  Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området omsorg och stöd som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2024