Medborgardialog

Genom Tyresöinitiativet kan du snabbt och enkelt lämna förslag till Tyresös politiker direkt på kommunens webbplats. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

Illustration Tyresöinitiativet

Alla som är över 16 år och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö kan lämna förslag, rösta på förslag och kommentera förslag.

Förslag som får stöd från minst 50 privatpersoner skickas vidare som ett beslutsärende till den politiska nämnd som ansvarar för frågan. Vad nämnden svarar kan du sedan läsa här på kommunens webbplats.

Alla förslag är välkomna

Vi ser positivt på alla förslag som ett sätt att förbättra och göra kommunen till en bättre plats att bo i och verka inom. Förslag som vi inte publicerar i Tyresöinitiativet betraktar vi som ett förbättringsförslag eller synpunkt som vi skickar vidare till ansvarig verksamhet inom kommunen, och återkopplar detta till dig.

Här nedan kan du läsa närmare vad som är skillnad på ett förslag till Tyresöinitiativet och en synpunkt.

Tyresöinitiativet är ett steg i arbetet att förbättra möjligheten till att utveckla Tyresö genom delaktighet och en del i Tyresö kommuns arbete med medborgardialog.

Tillsammans utvecklar vi Tyresö!

Frågor och svar om Tyresöinitiativet

Ett förslag till Tyresöinitiativet ska vara en idé om något som inte finns idag. Det kan vara något som saknas eller som borde utvecklas. En viktig förutsättning är att förslaget ligger inom en kommuns ansvarsområden och som politikerna i kommunens nämnder kan fatta beslut om. Det kan alltså inte innehålla synpunkter (förbättringsförslag, beröm och klagomål) på något som redan finns i dag.

Kommuners ansvarsområden

Synpunkter på sådant som redan finns i dag hanteras direkt av ansvarig verksamhet. Det kan till exempel handla om behovet av extra soptunnor, träd som skymmer, potthål i vägen, snöröjning, farthinder, sandsopning, parkbänkar, vattenkranar, parkeringsplatser, vatten och avlopp samt renhållning. En synpunkt går därför mycket snabbare att åtgärda och kan enklare läggas till i verksamhetens fortlöpande utvecklingsarbete.

Om du lämnar en synpunkt kommer du att få ett svar eller återkoppling inom någon eller några dagar från verksamheten som berörs. Det svar du får kommer från någon av kommunens medarbetare eller chefer.

Synpunkter kan du lämna genom att klicka här. Länk till annan webbplats.

Om du lämnar ett förslag, som går vidare till Tyresöinitiativet, tar det i normalfallet tre till fyra månader innan du får svar på ditt förslag. Svaret beslutas av politikerna i berörd nämnd. Detta under förutsättning att minst 50 personer röstar på ditt förslag under den som månad som förslaget ligger ute.

Ett godkänt förslag till Tyresöinitiativet publiceras på kommunens webbplats. Det kan hända att ett förslag inte godkänns för publicering. Det kan vara på grund av följande anledningar:

1. Förslaget ligger inte inom kommunens ansvarsområden

Exempel: kollektivtrafik, busshållplatser, busstidtabeller, färjetrafik, större vägar till och från kommunen, sådant som rör privata företag, sjukvård, vårdcentraler, caféer, hunddagis, motorvägar, hur privata företag sköts, byggnader och mark som inte ägs av kommunen eller som ligger i en annan kommun.

Här kan du läsa vilka verksamheter som kommunen ansvarar för

2. En annan förslagsställare har lämnat in ett liknande förslag med samma innebörd de senaste 12 månaderna

3. Det som förslaget handlar om är redan planerat att genomföras eller kommer snart att tas upp för beslut

4. Förslaget riktar sig direkt till en kommunal verksamhet som inte behöver behandlas politiskt

Exempel: Underhåll av grusstig, öka mängden soptunnor med mera.

5. Förslaget bryter mot lag eller annan författning, är diskriminerande eller upplevs olämpligt av andra skäl

Ditt förslag ska bestå av en rubrik och beskrivning av förslaget. Beskrivningen ska ge en tydlig information om vad du vill ska hända.

Tänk på att bara ta upp en fråga per förslag.

Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av olika slag kan inte lämna förslag.

Du lämnar ditt förslag via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med Bank-ID. Du kan också lämna ditt förslag på kommunens Servicecenter. Ta då med giltig legitimation.

När du lämnar in ett förslag blir det en allmän handling och alla har rätt att läsa ditt förslag. Ditt namn kommer att visas i anslutning till förslaget.

Tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt och ha en hänsynsfull ton. Förslag som vi betraktar som kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras.

Här lämnar du ditt förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Alla som är 16 år fyllda och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö har möjlighet att stödja ett förslag. Du behöver fylla i uppgifter om namn, födelseår och anknytning till Tyresö.

En röst per person och förslag gäller.

Du kan se förslagen för att läsa mer, lämna en röst eller ge en kommentar. Kommentarer publiceras efter granskning.

Här kan du se aktuella och tidigare förslag Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att rösta via dator är du välkommen att besöka Servicecenter så får du hjälp att rösta.

Kontaktuppgifter till Servicecenter

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Om förslaget behöver förtydligas eller inte kan godkännas kontaktar vi dig. (Förslag som skickas in under sommaren kommer att ha längre handläggningstid på grund av semestrar.)

Förslag som vi betraktar som en synpunkt förmedlar vi vidare i kommunens synpunktshanteringssystem och återkopplar detta till dig.

Om ditt förslag godkänns för publicering så ligger ditt förslag ligger ute för omröstning via Tyresöinitiativet i 30 dagar. Om minst 50 privatpersoner har röstat på ditt förslag går förslaget vidare som ett beslutsärende till den nämnd som ansvarar för frågan.

Nämnden bör behandla förslaget inom två månader efter det att omröstningen har avslutats på Tyresöinitiativet.

Förslag som inte har fått tillräckligt stort stöd kommer att vara synliga via Tyresöinitiativet, men det kommer inte att gå att rösta på dem efter att tiden för omröstning har passerat.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2024