Kommunens ansvarsområden

Enligt lag har kommunen ansvar för:

 • Socialtjänst - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Barnomsorg
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Skola för barn och ungdom
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst (brandkår)
 • Vatten och avlopp
 • Gator och vägar inom kommunen
 • Bibliotek
 • Vuxenutbildning

Exempel på verksamheter som är frivilliga för en kommun:

 • Fritidsverksamhet
 • Kultur, bortsett från biblioteken
 • Bostäder
 • Näringsliv
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 januari 2019