Samverkan

Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.

Tyresö samarbetar ofta med Södertörnskommunerna – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Nykvarn – och även med grannkommunerna Stockholm och Nacka. Vi samverkar också allt mer i nätverk med till exempel näringslivet, organisationer och högskolor.

Kommunalförbund

Kommunalförbund är en form för samverkan kring olika kommunala angelägenheter. Tyresö är med i två förbund, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Gemensam överförmyndarnämnd

Tyresö har också en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Nynäshamn och Haninge.

Södertörnssamarbetet

Tyresö är en av åtta kommuner som samverkar inom Södertörnssamarbetet. Syftet med samarbetet är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.

Samarbete sker inom flera områden, bland annat infrastruktur, näringsliv och miljö.

De åtta kommunerna som ingår i Södertörnssamarbetet tillsammans med Tyresö är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje.

Södertörnskommunerna har en gemensam webbplats för att stödja samarbetet mellan kommunerna. Där kan du läsa om pågående samarbeten och projekt.

Södertörnskommunerna Länk till annan webbplats.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.

Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som Samordningsförbundet Östra Södertörn möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en gråzon, eller ”rundgång” mellan olika myndigheter.

Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Mer information om Samordningsförbundet Östra Södertörn finns på deras webbplats.

Samordningsförbundet Östra Södertörn Länk till annan webbplats.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är namnet på ett näringslivspolitiskt kommunsamarbete. Syftet är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer om Stockholm Business Alliance Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Aktuella samarbeten

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 januari 2023