Internationell verksamhet

Tyresö deltar i internationellt samarbete framför allt inom EU.

Kommunledningen i Tyresö har beslutat att kommunen ska delta i internationellt samarbete och upprätthålla internationella kontakter inom EU och Östersjöregionen. Väsentligt är också kontakten med våra vänorter. Flera av kommunens verksamheter har ömsesidigt yrkes- och studieutbyte med europeiska städer inklusive Tyresös vänorter. 

Tyresös vänorter

Tyresös vänorter är Cesis i Lettland och Savigny Le Temple i Frankrike. De är en naturlig bas för kommunens internationella kontakter. Vänorterna är belägna i EU-länder. Det har öppnat även för EU-finansierade samarbetsmöjligheter.

Cesis Lettland

Savigny le Temple i Frankrike

Tyresö Vänortsförening

Vänortsföreningen är ideell och verkar för ett folkligt utbyte mellan Tyresöborna och invånarna i vänorterna. Föreningen ordnar uppskattade aktiviteter, till exempel kvällar med landstema: föredrag med mat och dryck, resor med besök i vänorterna där man ibland bor hemma hos varandra. Föreningen har nära kontakter med skolor och andra föreningar. Vill du bli medlem eller veta mera, kontakta gärna Mats Fält, ordförande i styrelsen, mats.falt@tyreso.se, tel. 08-578 292 18, eller 073-505 95 18.

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste instrument för sysselsättning och arbetsmarknad. Från denna fond driver Tyresö kommun, tillsammans med grannkommuner i regionen, tre projekt: Matchning Södertörn, Kom An, Carpe (socialförvaltningen).

ESF Länk till annan webbplats.

Studier och kompetensutveckling med Erasmus

För dig som studerar, söker arbete eller arbetar inom utbildningsområdet finns många möjligheter till finansierad utbildning och kompetensutveckling genom Erasmus +. För att hitta rätt bland program och finansieringsmöjligheter finns en särskild statlig myndighet till din tjänst:

Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats.

För dig som är ung öppnar sig också spännande möjligheter, till exempel som EU-volontär. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljar medel till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Volontärarbete och ungdomsutbyte

Gör en insats utomlands. Skaffa dig internationell erfarenhet och jobba som volontär i ett annat land. Vill din ungdomsgrupp möta unga från andra länder i Europa? Då är ungdomsutbyte en bra metod för att utöka ert nätverk.

Europeisk volontärtjänst, EVS

Kommuner, organisationer, sociala företag med flera kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige. EU-programmet heter Europeisk volontärtjänst, EVS, och det är till för unga som är mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär från 2 veckor till 12 månader.

EVS riktar sig till alla unga och EU finansierar resa, fickpengar och boende för volontären. Det finns inga krav på betyg eller på tidigare erfarenheter.

Sända eller ta emot volontärer

Dessa kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige:

  • kommuner
  • organisationer
  • sociala företag
  • stiftelser icke vinstdrivande föreningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

EU-samverkan i stockholmsregionen

Tyresös EU-samordnare ingår i ett nätverk av kollegor inom Stockholms län. SKR International (Sveriges Kommuner och Regioner) erbjuder stöd till kommuner och regioner i arbetet med att söka och genomföra EU-projekt. Stockholmsregionens Europakommitté med kontor i Bryssel bistår med internationella kontakter vid projektansökan samt med kontakter inom EU-organisationerna.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2020