Styrning och organisation

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området organisation och styrning som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policy

Planer

Reglementen

Arbetsordningar

Bestämmelser för förtroendevalda och politiska partier

Förbunds- och bolagsordningar samt ägardirektiv

Riktlinjer

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2024