Styrning och organisation

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området organisation och styrning som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policy

Reglementen

Arbetsordningar

Bestämmelser för förtroendevalda och politiska partier

Förbunds- och bolagsordningar samt ägardirektiv

Riktlinjer

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 april 2022