Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Styrning och organisation

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området organisation och styrning som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policy

Planer

Reglementen

Arbetsordningar

Bestämmelser för förtroendevalda och politiska partier

Förbunds- och bolagsordningar samt ägardirektiv

Riktlinjer

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2020
Upp