Kontaktuppgifter till vigselförrättare i Tyresö

Tider bokas efter överenskommelse med vigselförrättare. Om inget annat anges kan vigselförrättarna förrätta vigsel på engelska.

Vigsel under pandemin

För att förhindra smittspridning av coronaviruset måste vi hålla avstånd till varandra även i samband med vigsel.

Vigslar är tillåtna i kommunhuset, dock är det begränsat till enbart brudparet och två vittnen plus vigselförrättaren, att närvara.

Vigselförrättare i Tyresö

Kerstin Hedén
073-500 77 46
kerstin.e.heden@telia.com

Britt-Marie Lundberg Björk
bm.bjoerk@gmail.com

Ulrica Riis-Pedersen
070-756 07 24
ulrica.tyresoc@gmail.com 

Monica Englund
070-570 42 23
oem@telia.com

Anna Steele
070-818 19 50
anna@steele.nu 

Anki Svensson
070-488 92 79
anki.svensson@tyreso.se 

Christina Tallberg
christina.tallberg@pro.se
Vigsel på tyska. Begränsad tid vid jul och nyår samt på sommaren

Maud Rosendahl
070-417 60 88
hast41@hotmail.com
Endast vigsel på svenska

Yvonne Lédel
070-674 05 08
yvonne.ledel@telia.com
Vigsel på tyska och finsk-ugriska (finska)

Charlotte Höckert
073-5553179
lotta.hockert@gmail.com

Håkan Andersson
070-7657981
hakan.andersson@tyreso.se

Marie Linder
marie.m.linder@gmail.com

Bo Furugård
070-5859844
bo.furugard@gmail.com
Vigsel på tyska

Anita Mattson
070-4889263
anita.mattsson@tyreso.se

Mikael Ordenius
mikael.ordenius@tyreso.se

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 juli 2021