Tyresös lokala brottsförebyggande råd

Det lokala brottsförebyggande rådet är en informationskanal kring de brottsförebyggande frågorna.

Till mötena, som är fyra gånger per år, bjuds gruppledarna för respektive politiskt parti in samt polisen och övriga intressenter internt samt extern så som till exempel vaktbolag. Rådet träffas cirka fyra gånger per år där syftet är informationsspridning av brottsförebyggande- och trygghetsfrågor.


Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Hitta på sidan