Brottsförebyggande arbete

Tyresö kommun har en målsättning: "Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt." Här kan du läsa om hur vi arbetar brottsförebyggande.

Lokalt engagemang

Flertalet brott som drabbar människor "begås i deras närmiljö. Därför arbetar vi brottsförebyggande lokalt. Arbetet ska också omfatta samtliga invånare i kommunen. Ett lokalt brett engagemang är också nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt.

Allas vårt ansvar

Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Det är allas vårt ansvar att vårda och värna vårt Tyresö!

Kommunen arbetar också med drogförebyggande insatser. Alkohol och narkotika bidrar i till olika former av kriminalitet, upplevd oro och otrygghet i samhället.

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar. Samverkan såväl inom kommunorganisationen som med andra aktörer, inte minst polisen, är nödvändig för att få goda resultat av det förebyggande arbetet.

Inriktningen för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete är att:

 • Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun
 • Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

Tyresö kommun har fastslagit en brottsförebyggande policy som anger grundprinciper och inriktning för Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete 2015-2018 i enlighet med de nationella målen för det brottsförebyggande arbetet.

Brottsförebyggande

 • Brottsförebyggande rådet

  Det lokala brottsförebyggande rådet är en informationskanal kring de brottsförebyggande frågorna.
 • Brottsofferjouren

  Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö är en ideell förening som har som syfte att hjälpa människor som har varit utsatta för brott, vittnen och deras anhöriga.
 • Brottsstatistik

  Här finns länkar och verktyg för att ta del av brottsstatistik, såväl aktuell som bakåt i tiden.
 • Föreningsvärdar

  Just nu agerar tre föreningar värdar i Tyresö - på tre olika geografiska områden i trygghetsskapande syfte.
 • Föräldravandringar

  Just nu är det uppehåll med föräldravandringar.
 • Klotter

  Tyresö kommun accepterar inte klotter och liknande skadegörelse och har därför tagit fram riktlinjer med konkreta åtgärder.
 • Orange Day

  Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen uppmärksammas genom kampanjen Orange Day.
 • Vandra för trygghet

  Vill du lära känna fler i ditt område över en promenad och samtidigt synas ute för en ökad trygghet? Är du hundägare och vill träffa andra på hundpromenader, starta upp en grupp för joggare eller kanske promenera med barnvagnarna i grupp? Bli vandringsombud och bidra till en tryggare utomhusmiljö.
 • Våldsbejakande extremism

  Här kan du läsa om våldsbejakande extremism
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020