Klotter

Tyresö kommun accepterar inte klotter och liknande skadegörelse och har därför tagit fram riktlinjer med konkreta åtgärder.

I riktlinjerna finns konkreta åtgärder som kommunen ska vidta vid kännedom om skadegörelse på kommunal egendom. Här är några åtgärder som ska vidtas:

  • Inom 48 timmar, från det att skadan kommit till kommunens kännedom, ska kommunen sanera skadad kommunal egendom. Förskolor och skolor är prioriterade (gäller inte vid omständigheter som omöjliggör sanering som till exempel kyla. Då sker sanering så fort det är tekniskt genomförbart).
  • Stötande och rasistiskt klotter saneras omgående.
  • Allt klotter och liknande skadegörelse polisanmäls.

Tyresöborna vill att det ska se snyggt ut i vår kommun. Det är också allas ansvar att vårda och se efter den offentliga miljön.

Riktlinjer om klotter och liknande skadegörelse , 169 kB.

Anmäl klotter

Upptäcker du klotter på kommunal egendom får du gärna hjälpa till med en felanmälan. Detta så att vi får kännedom om klottret och kan ta vårt ansvar.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 januari 2023

Hitta på sidan